Polaroid

Bài 9 trang 99 sgk vật lí 11

Bài 9. Người ta kết luận tia catôt là dòng hạt tích điện âm vìBài 9. Người ta kết luận tia catôt là dòng hạt tích điện âm vìA. Nó có mang năng lượngB. Khi rọi vào vật nào, nó làm cho vật ấy tích điện âmC. Nó bị điện trường làm lệch hướngD. Nó làm huỳnh quang thuỷ tinhHS tự làm

Like , comment là động lực cho chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn

Twitter Facebook Google+


Tìm Kiếm
Chuyên mục chính