Bài 9 trang 45 - Sách giáo khoa vật lí 11

Bài 9. Hai cực của pin điện hóa được ngâm chất điện phân là dung dịch nào sau đây?Bài 9. Hai cực của pin điện hóa được ngâm chất điện phân là dung dịch nào sau đây?A. Chỉ là dung dịch muối.B. Chỉ là dung dịch Axit.C. Chỉ là dung dịch Bazo.D. Một trong các dung dịch kể trên.Giải:Chọn D.

Like , comment là động lực cho chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn

Twitter Facebook Google+


Tìm Kiếm
Chuyên mục chính

Disneyland 1972 Love the old s