Duck hunt

Bài 9 trang 44 sách sgk giải tích 12

Cho hàm sốBài 9. Cho hàm số img (m là tham số) có đồ thị là (G).         a) Xác định m để đồ thị (G) đi qua điểm (0 ; -1).         b) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số vớ m tìm được.         c) Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị trên tại giao điểm của nó với trục tung.Hướng dẫn giải:a) (0 ; -1) ∈ (G) ⇔img          b) m = 0 ta được hàm số img có đồ thị (G0).          (HS tự khảo sát và vẽ đồ thị).          c) (G0) cắt trục tung tại M(0 ; -1). img=> y'(0) = -2.          Phương trình tiếp tuyến của (G0) tại M là : y - (-1) = y'(0)(x - 0) ⇔ y= -2x - 1.                                      

Like , comment là động lực cho chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn

Twitter Facebook Google+


Tìm Kiếm
Chuyên mục chính