Polaroid

Bài 9 - Trang 20 - 21 - SGK Vật lí 11

Đại lượng nào sau đây không liên quan đến cường độ điện trường của điện tích điểm Q tại một điểm9. Đại lượng nào sau đây không liên quan đến cường độ điện trường của điện tích điểm Q tại một điểmA. Điện tích Q.B. Điện tích thử q.C. Khoảng cách r từ Q đến q.D. Hằng số điện môi của môi trường.Trả lời.Đáp án B. Điện tích thử q chỉ có tác dụng nhận biết sự tồn tại của điện trường chứ không liên quan đến cường độ điện trường của một điện tích điểm Q.  

Like , comment là động lực cho chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn

Twitter Facebook Google+


Tìm Kiếm
Chuyên mục chính