pacman, rainbows, and roller s

Bài 9 trang 11 sgk toán 9 - tập 1

Bài 9. Tìm x biết:Bài 9. Tìm x biết:a) img = 7 ;                 c) img = │-8│;c) img = 6;                d) img = │-12│;Hướng dẫn giải:a) Ta có img = │x│ nên img = 7 img │x│ = 7.Vậy x = 7 hoặc x = -7.b) HD: Chú ý rằng │-8│ = 8. ĐS: x = 8 hoặc x = -8.c) HD: Chú ý rằng  img = img. ĐS: x = 3 hoặc x = -3.d) ĐS: x = 4 hoặc x = -4.  

Like , comment là động lực cho chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn

Twitter Facebook Google+


Tìm Kiếm
Chuyên mục chính