80s toys - Atari. I still have

Bài 8 trang 89 sgk hoá học 12

Bài 8. Những tính chất vật lí chung của kim loại (dẫn điện, dẫn nhiệt, dẻo, ánh kim) gây nên chủ yếu bởiBài 8. Những tính chất vật lí chung của kim loại (dẫn điện, dẫn nhiệt, dẻo, ánh kim) gây nên chủ yếu bởiA. Cấu tạo mạng tinh thể của kim loạiB. Khối lượng riêng của kim loạiC. Tính chất của kim loạiD. Các electron tự do trong tinh thể kim loạiLời giải:Chọn D

Like , comment là động lực cho chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn

Twitter Facebook Google+


Tìm Kiếm
Chuyên mục chính