Duck hunt

Bài 8 trang 87 sgk hoá học 10

Bài 8. Vì sao phản ứng thế luôn luôn là loại phản ứng oxi hoá - khử ?Bài 8. Vì sao phản ứng thế luôn luôn là loại phản ứng oxi hoá - khử ?LỜI GIẢISở dĩ phấn ứng thế luôn luôn là loại phản ứng oxi hoá - khử vì trong phản ứng thế, bao giờ cũng có sự thay đổi sô' oxi hoá của các nguyên tố.

Like , comment là động lực cho chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn

Twitter Facebook Google+


Tìm Kiếm
Chuyên mục chính