Insane

Bài 8 trang 63 sgk đại số 10

Cho phương trìnhBài 8. Cho phương trình 3x2 – 2(m + 1)x + 3m – 5 = 0.Xác định m để phương trình có một nghiệm gấp ba nghiệm kia. Tính các nghiệm trong trường hợp đó.Hướng dẫn giải:Giả sử phương trình có hai nghiệm x1 và x2 với x2 = 3x1.Theo định lí Viet ta có:x1 + x2 = 4 x1 = img => x1 = img.Thay x1 = img vào phương trình ta được3(img)2 -2(m + 1). img + 3m - 5 = 0⇔ -3m2 + 30m – 63 = 0 ⇔ m1 =3, m2 =7.Thay m = 3 vào phương trình ta thấy pt có hai nghiệm x1 = img; x2 = 2.Với m = 7 ta có hai nghiệm x1 = img; x2 = 4.

Like , comment là động lực cho chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn

Twitter Facebook Google+


Tìm Kiếm
Chuyên mục chính