Polly po-cket

Bài 8 trang 49 - Sách giáo khoa vật lí 11

8. Trên nhãn của một ấm điện có ghi 220V – 1000 W.8. Trên nhãn của một ấm điện có ghi 220V – 1000 W.a) Cho biết ý nghĩa các số ghi trên  dãy.b) Sử dụng ấm điện với hiệu điện thế 220v để đun sôi 2 lít nước từ nhiệt độ 250C. Tính trong thời gian đun nước biết hiệu suất của ấm là 90% và nhiệt dung riêng của nước là 4 190 J (Kg.k)Giải:a) Số vôn (220V) có ý nghĩa là hiệu điện thế lớn nhất đặt vào hai đầu dây dụng cụ này, còn gọi là hiệu điện thế định mức khi đố dụng cụ nay hoạt động bình thường. Số oát (1000 W) là công suất định mức của dụng cụ, nghĩa là công suất tiêu thụ điện năng của dụng cụ với đúng hiệu điện thế định mức.  b) Nhiệt lượng cần cung cấp để đun sôi lượng nước đã cho là Q= cm(t2 – t1)Lượng điện năng tiêu thụ là A= Q. (100/90) = PtTừ đó suy ra thời gian đun nước là:t= 10Q / 9P = 100cm(t2 - t1)/ 9P  ≈ 698 s= 11 phút 38 giây.                                     

Like , comment là động lực cho chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn

Twitter Facebook Google+


Tìm Kiếm
Chuyên mục chính