Bài 8 trang 27 sgk Vật lí 10

8. Chuyển động nào dưới đây có thể coi như là chuyển động rơi tự do?8. Chuyển động nào dưới đây có thể coi như là chuyển động rơi tự do?A. Chuyển động của một hòn sỏi được ném lên cao.B. Chuyển động của hòn sỏi được ném theo phương nằm ngang.C. Chuyển động của một hòn sỏi được ném theo phương xiên góc.D. Chuyển động của một hòn sỏi được thả rơi xuống.Trả lời:D

Like , comment là động lực cho chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn

Twitter Facebook Google+


Tìm Kiếm
Chuyên mục chính

XtGem Forum catalog