80s toys - Atari. I still have

Bài 8 trang 166 sgk vật lý 10

Tính khối lượng riêng của không khí8. Tính khối lượng riêng của không khí ở đỉnh núi Phăng-xi-păng cao 3 140 m. Biết rằng mỗi khi lên cao thêm 10 m thì áp suất khí quyển giàm 1 mmHg và nhiệt độ trên đỉnh núi là 20C. Khối lượng riêng của không khí ở điều kiện chuẩn (áp suất 760 mmHg và nhiệt độ 00C) là 1,29 kg/m3 .Bài giải:+ Trạng thái 1:p1 = (760 – 314) mmHgT1 = 273 + 2 = 275 KV1 = imgTrạng thái 2:p0 = 760 mmHgT0 = 273 KV = imgPhương trình trạng thái:img = img => img = img=> p1 = img = imgp1 = 0,75 kg/m3      

Like , comment là động lực cho chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn

Twitter Facebook Google+


Tìm Kiếm
Chuyên mục chính