Insane

Bài 8 trang 129 sgk hóa học 12

Điện phân Al2O3 nóng chảy...8. Điện phân Al2O3 nóng chảy với dòng điện cường độ 9,65 A trong khoảng thời gian 3000 giây, thu được 2,16 gam Al. Hiệu suất của quá trình điện phân là.A. 60%.                                                            B. 70%.C. 80%.                                                            D. 90%.Hướng dẫn.Chọn C.

Like , comment là động lực cho chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn

Twitter Facebook Google+


Tìm Kiếm
Chuyên mục chính