Pair of Vintage Old School Fru

Bài 7 trang 89 sgk hoá học 10

Bài 7. Dựa vào sự thay đổi số oxi hoá, tìm chất oxi hoá và chất khử trong những phản ứng sau :Bài 7. Dựa vào sự thay đổi số oxi hoá, tìm chất oxi hoá và chất khử trong những phản ứng sau :a) 2H2 + O2 -> 2H2O          b) 2KNO3 -> 2KNO2 + O2c) NH4NO2 —> N2 + 2H2O    d) Fe2O3 + 2Al —> 2Fe + Al2O3.LỜI GIẢIChất khử và chất oxi hoá trong các phản ứng sau là :a) img Chât khử : H2, chất oxi hoá : O2.b) img KNO3 vừa là chất oxi hoá, vừa là chất khử.c) imgNH4NO2 vừa là chất oxi hoá, vừa là chất khửd) imgChất khử : Al, chất oxi hoá :  Fe2O3 

Like , comment là động lực cho chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn

Twitter Facebook Google+


Tìm Kiếm
Chuyên mục chính