Bài 7 trang 74 sgk hóa học 10

Xác định số oxi hóa của các nguyên tố trong hợp chất7. Xác định số oxi hóa của các nguyên tố trong hợp chất , đơn chất và ion sau:a)   H2S, S, H2SO3, H2SO­4.b)    HCl, HClO, NaClO2, HClO3.c)    Mn, MnCl2, MnO2, KmnO4.d)   MnO4- , SO42- , NH4+.LỜI GIẢIa)      Số oxi hóa của S trong các chất: H2, S-2 , S0, H2S+4O3, H2S+6O4b)      Số oxi hóa của Cl trong các hợp chất: HCl-1, HCl+1O, NaCl+3O2, HCl+5O3, HCl+7O4.c)      Số oxi hóa của Mn trong các chất: Mn0, Mn+2Cl2, Mn+4O2, KMn+7O4d) img

Like , comment là động lực cho chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn

Twitter Facebook Google+


Tìm Kiếm
Chuyên mục chính

XtGem Forum catalog