Teya Salat

Bài 7 - Trang 45 - SGK Vật lý 12

Trong thí nghiệm ở hình 8.1, tốc độ truyền sóng là 0,5 m/s, cần rung có tần số 40Hz. Tính khoảng cách giữa hai điểm cực đại giao thoa cạnh nhau trên đoạn thẳng S1S2 .7. Trong thí nghiệm ở hình 8.1, tốc độ truyền sóng là 0,5 m/s, cần rung có tần số 40Hz. Tính khoảng cách giữa hai điểm cực đại giao thoa cạnh nhau trên đoạn thẳng S1S2 .Hướng dẫn giải.Giả sử hai điểm M1 và Mtrên đoạn S1S2 là hai điểm cực đại gần nhau nhất (hình 8.2)imgĐiểm M1 : S2M1 – S1M1 = kλ               (1)Điểm M2­ : S2M2 – S1M2 = kλ               (2)Lấy (2) trừ từng vế cho (1) ta được          2M1M2 =  λ =>  2M1M2 =  λ/2Mà có img=> M1M2 = 0,625cm.* Khoảng cách giữa hai điểm cực đại cạnh nhau trên đoạn S1S2 bằng nửa bước sóng.

Like , comment là động lực cho chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn

Twitter Facebook Google+


Tìm Kiếm
Chuyên mục chính