Bài 7 trang 119 sgk Hóa học lớp 10

Tính khối lượng HClTính khối lượng HCl bị oxi hóa bởi MnO2 biết rằng khí Cl2 sinh ra trong phản ứng đó có thể đẩy được 12,7 I2 từ dung dịch NaI.Hướng dẫn giải:Phương trình hóa học của phản ứng:Cl2  +  2NaI → 2NaCl + I271g                                 (2 x 127)g                 X g                                 12,7gX =3,55g4HCl + MnO2  →  MnCl2  +  Cl2  + 2H2O(4 x 36,5g)                                 71gY g                                             3,55 gY =7,3gKhối lượng HCl cần dùng là 7,3g 

Like , comment là động lực cho chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn

Twitter Facebook Google+


Tìm Kiếm
Chuyên mục chính

Old school Swatch Watches