Bài 7 trang 108 sgk hoá học 11

Bài 7. Các phản ứng sau đây thuộc loại phản ứng nào (phản ứng thế, phản ứng cộng, phản ứng tách) ?Bài 7. Các phản ứng sau đây thuộc loại phản ứng nào (phản ứng thế, phản ứng cộng, phản ứng tách) ?a) C2H6 + Cl2 img C2H5Cl + HClb) C4H8 + H2O img C4H10Oc) C2H5Cl img C2H4 + HCld) 2C2H5OH img C2H5OC2H5 + H2OLời giải:Phản ứng thế: a)Phản ứng cộng: b)Phản ứng tách: c) ; d)

Like , comment là động lực cho chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn

Twitter Facebook Google+


Tìm Kiếm
Chuyên mục chính

Old school Swatch Watches