Old school Easter eggs.

Bài 65 trang 34 sgk toán 9 - tập 1

Rút gọn rồi so sánh giá trị của M với 1, biết:Bài 65. Rút gọn rồi so sánh giá trị của M với 1, biết:img với a>0 và imgHướng dẫn giải:imgimgimgVì img nên img

Like , comment là động lực cho chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn

Twitter Facebook Google+


Tìm Kiếm
Chuyên mục chính