XtGem Forum catalog

Bài 6 trang 88 sgk vật lí 10

Một hòn bi lăn dọc theo một cạnh của một mặt bàn hình chữ nhật6. Một hòn bi lăn dọc theo một cạnh của một mặt bàn hình chữ nhật nằm ngang caoh = 1,25m. Khi ra khỏi mép bàn, nó rơi xuống nền nhà tại điểm cách mép bàn, nó rơi xuống nền nhà tại điểm cách mép bàn L = 1,50m (theo phương ngang) ?  Lấy g = 10m/s2Thời gian hòn bi rơi là:A. 0,35sB. 0,125sC. 0,5sD. 0,25sHướng dẫn:Ta có công thức tính thời gian rơi : t = img=> t = img = 0,5sChọn C.

Like , comment là động lực cho chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn

Twitter Facebook Google+


Tìm Kiếm
Chuyên mục chính