Teya Salat

Bài 6 trang 79 sgk vật lý 12

Mạch điện xoay chiều gồm điện6. Mạch điện xoay chiều gồm điện trở R = 30 Ω nối tiếp với một tụ điện C. Cho biết điện áp hiệu dụng giữa hai đầu mạch bằng 100 V, giữa hai đầu tụ điện bằng 80 V, tính ZC và cường độ hiệu dụng I.Bài giải:Ta có:U2 = U2R + U2C =>UR = img = img = 60 V.Cường độ dòng điện hiệu dụng: I = img = img = 2 A.Dung kháng: ZC = img = img = 40 Ω

Like , comment là động lực cho chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn

Twitter Facebook Google+


Tìm Kiếm
Chuyên mục chính