pacman, rainbows, and roller s

Bài 6 - Trang 45 - SGK Vật lý 12

Chọn câu đúng. Hai nguồn kết hợp là hai nguồn có6. Chọn câu đúng.Hai nguồn kết hợp là hai nguồn cóA. cùng biên độB. cùng tần số.C. Cùng pha ban đầu.D. cùng tần số và hiệu số pha không đổi theo thời gian.Giải.Đáp án D.

Like , comment là động lực cho chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn

Twitter Facebook Google+


Tìm Kiếm
Chuyên mục chính