Bài 6 trang 174 sgk Hóa học lớp 12

Có 5 dung dịch hóa chất không nhãnCó 5 dung dịch hóa chất không nhãn, mỗi dung dịch nồng độ khoảng 0,1 M của một trong các muối sau: KCl, Ba(HCO3)2, K2CO3, K2S, K2SO4.Chỉ dùng dung dịch H2SO4 loãng, nhỏ trực tiếp vào từng dung dịch, thì có thể nhận biết được tối đa những sung dịch nào?

<li>Hai sung dịch: . Ba(HCO3)2, K2CO3</li>

<li>Ba dung dịch: . Ba(HCO3)2, K2CO3 , K2S</li>

<li>Hai dung dịch: . Ba(HCO3)2, K2S</li>

<li>Hai dung dịch: . Ba(HCO3)2, K2SO4.</li>Hướng dẫn giải:Chọn B

Like , comment là động lực cho chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn

Twitter Facebook Google+


Tìm Kiếm
Chuyên mục chính

XtGem Forum catalog