Old school Swatch Watches

Bài 6 trang 166 sgk vật lý 10

Một liên hệ giữa áp suất,6. Một liên hệ giữa áp suất, thể tích, nhiệt độ của một lượng khí trong quá trình nào sau đây không được xác định bằng phương trình trạng thái của khí lí tưởng ?A. Nung nóng một lượng khí trong một bình đậy kín.B. Nung nóng một lượng khí trong một bình không đậy kín.C. Nung nóng một lượng khí trong một xilanh kín có pit-tông làm khí nóng lên, nở ra, đẩy pit-tông di chuyển.D. Dùng tay bóp lõm quả bóng bàn.Bài giải:Chọn đáp án B

Like , comment là động lực cho chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn

Twitter Facebook Google+


Tìm Kiếm
Chuyên mục chính