Snack's 1967

Bài 6 trang 119 SGK hóa học 12

Khi lấy 14,25 gam muối clorua của một kim loại chỉ có hóa trị II và một khối lượng muối nitrat...6. Khi lấy 14,25 gam muối clorua của một kim loại chỉ có hóa trị II và một khối lượng muối nitrat của kim loại đó có số mol bằng số mol muối clorua thì thấy khác nhau 7,95 gam. Xác định tên kim loại.Hướng dẫn.Gọi số mol của muối MCl2 là x, ta có:(M + 124).x – (M + 71).x =7,95 => x =0,15MMCl2img =95 (g/mol) => MM =95 - 71 =24 (g/mol)Kim loại M là Mg.Vậy hai muối là MgCl2 và Mg(NO3)2.

Like , comment là động lực cho chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn

Twitter Facebook Google+


Tìm Kiếm
Chuyên mục chính