Polly po-cket

Bài 6 trang 118 sgk Vật lý lớp 10

Một chiếc thước mảnh có trục quay nằm ngangMột chiếc thước mảnh có trục quay nằm ngang đi qua trọng tâm O của thước. Dùng hai ngón tay tác dụng vào thước một ngẫu lực đặt vào hai điểm A và B cách nhau 4,5cm và có độ lớn FA = FB = 1N (hình 22.6a).a)      Tính momen của ngẫu lực.b)      Thanh quay đi một góc α = 30o. Hai lực luôn luôn nằm ngang và vẫn đặt tại A và B (hình 22.6b). Tính momen của ngẫu lực.imgHướng dẫn giải:a) imgÁp dụng công thức:     M = Fd         = 1. 4,5.10-2 => M = 45. 10-3 (N.m)b) Áp dụng công thức:             M = Fd = F BITrong ∆AIB: cosα = img   => BI = AB cosα                                       => M = F. AB.cosα             = 1. 4,5.10-2 .cos30o = 4,5.img 10-2=> M =  3,897. 10-2 (N.m)img

Like , comment là động lực cho chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn

Twitter Facebook Google+


Tìm Kiếm
Chuyên mục chính