Bài 6 trang 11 sgk Vật lí 10

6. Một người chỉ cho một người khách du lịch như sau:6. Một người chỉ cho một người khách du lịch như sau: " Ông hãy đi dọc theo phố này đến một bờ hồ lớn. Đứng tại đó, nhìn sang bên kia hồ theo hướng Tây Bắc, ông sẽ thấy tòa nhà của khách sạn S". Người chỉ đường đã xác định vị trí của khách sạn S theo cách nào?A. Cách dùng đường đi và vật làm mốc.B. Cách dùng các trục tọa độ.C. Dùng cả hai cách A và B.D. Không dùng cả hai cách A và B.Trả lời:C. (Người đã dùng cách A để chỉ cho khách du lịch đi đến bờ hồ và dùng cách B để chỉ cho khách nhìn thấy vị trí của khách sạn S).

Like , comment là động lực cho chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn

Twitter Facebook Google+


Tìm Kiếm
Chuyên mục chính

Disneyland 1972 Love the old s