XtGem Forum catalog

Bài 6- Trang 10 - SGK Vật lí 11

Trong các trường hợp nào sau đây, ta có thể coi các vật nhiễm điện là các điện tích điểm ?6. Trong các trường hợp nào sau đây, ta có thể coi các vật nhiễm điện là các điện tích điểm ?A. Hai thanh nhựa đặt cạnh nhau.B. Một thanh nhựa và một quả cầu đặt cạnh nhau.C. Hai quả cầu nhỏ đặt xa nhau.D. Hai quả cầu lớn đặt gần nhau.Hướng dẫn giải.Đáp án C.

Like , comment là động lực cho chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn

Twitter Facebook Google+


Tìm Kiếm
Chuyên mục chính