Bài 57 trang 30 sgk toán 9 - tập 1

Hãy chọn câu trả lời đúng.Bài 57. img khi x bằng(A) 1;(img 3;© 9;(D) 81.Hãy chọn câu trả lời đúng.Hướng dẫn giải:Trả lời: D.

Like , comment là động lực cho chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn

Twitter Facebook Google+


Tìm Kiếm
Chuyên mục chính

Old school Easter eggs.