Snack's 1967

Bài 5 trang 98 sgk hình học 11

Cho hình chóp tam giác S.ABC có SA = SB = SC...5. Cho hình chóp tam giác S.ABC có SA = SB = SC và có img Chứng minh rằng SA ⊥ BC, SB ⊥ AC, SC ⊥ AB.Hướng dẫn.(h.3.19)imgimgimg= SA.SC.cosimg - SA.SB.cosimg = 0.Vậy SA ⊥ BC. Chứng minh tương tự với các ý còn lại.

Like , comment là động lực cho chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn

Twitter Facebook Google+


Tìm Kiếm
Chuyên mục chính