XtGem Forum catalog

Bài 5 trang 87 sgk hoá học 10

Bài 5. Trong những phản ứng sau đây, phản ứng nào là phản ứng oxi hoá - khử ? Giải thích.Bài 5. Trong những phản ứng sau đây, phản ứng nào là phản ứng oxi hoá - khử ? Giải thích.a) SO3 + H2O → H2SO4b) СаСОз + 2HCl → CaCl2 + CO2 + H2Oc) С + H2O → CO + H2d) CO2 + Ca(OH)2 —> СаСОз + H2Oe) Ca + 2H2) → Ca(OH)2 + H2g) 2KMnO4 → K2MnO4 + MnO2 + O2.LỜI GIẢITrong những phản ứng trên chỉ có phản ứng c), e), f) là những phản ứng oxi hoá - khử vì có sự thay đối số oxi hoá của các nguyên tốimg

Like , comment là động lực cho chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn

Twitter Facebook Google+


Tìm Kiếm
Chuyên mục chính