Bài 5 trang 85 sgk vật lý 12

Cho mạch điện trên hình 15.2, trong đó5. Cho mạch điện trên hình 15.2, trong đó L là một cuộn cảm thuần, điện áp hai đầu mạchUPQ= 60√2cos100πt (V), các điện áp hiệu dụng UPN = UNQ =60 V. Hệ số công suất của mạch là bao nhiêu ?A. img;                                B. img;C. img;                                D. img.imgBài giải:A.Ta có:UPQ = img = 60 VUPN = img = 60 VUPQ= UC = 60 VGiải hệ 3 phương trình trên ta được:UR = 30√3 V;  UL = 30 V; UC = 60 VHệ số công suất: cosφ = img = img = img = img.        

Like , comment là động lực cho chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn

Twitter Facebook Google+


Tìm Kiếm
Chuyên mục chính

Ring ring