Ring ring

Bài 5 trang 64sgk đại số và giải tích 11.

Từ một hộp chứa 10 cái thẻ, trong đó các thẻ đánh số 1, 2, 3, 4, 5 màu đỏ, thẻ đánh số 6 màu xanh và5. Từ một hộp chứa 10 cái thẻ, trong đó các thẻ đánh số 1, 2, 3, 4, 5 màu đỏ, thẻ đánh số 6 màu xanh và các thẻ đánh số 7, 8, 9, 10 màu trắng. Lấy ngẫu nhiên một thẻ.a) Mô tả không gian mẫu.b) Kí hiệu A, B, c là các biến cố sau:A: "Lấy được thẻ màu đỏ";B: "Lấy được thẻ màu trằng";C: "Lấy được thẻ ghi số chẵn".Hãy biểu diễn các biến cố A, B, C bởi các tập hợp con tương ứng của không gian mẫu.Bài giải:Phép thử T được xét là: "Từ hộp đã cho, lấy ngẫu nhiên một thẻ".a) Không gian mẫu được mô tả bởi tậpΩ = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10}.b) A = {1, 2, 3, 4, 5};B = {7, 8, 9, 10};C = {2, 4, 6, 8, 10}.

Like , comment là động lực cho chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn

Twitter Facebook Google+


Kennhowl
Zithromax What Does It Treat Buy Kamagra Cialis Quebec
Vào lúc : 01:10:00 17/06/2017
JustIceri
Propecia Pas Cher 1mg viagra Worldwide Doryx Best Website Medication Shop Shipped Ups Virginia Quickest Canadian Prescriptions Usa Pills Viagra Achat Medicament Cialis Amoxil Dosage For Cats Amoxicillin Drug Expiration
Vào lúc : 02:48:59 06/05/2017
Tìm Kiếm
Chuyên mục chính