XtGem Forum catalog

Bài 5 trang 45 sgk toán 9 tập 1

Vẽ đồ thị hàm số y = x



5. a) Vẽ đồ thị hàm số y = x và y =2x trên cùng một mặt phẳng tọa độ Oxy (h.5).



b) Đường thẳng song song với trục Ox và cắt trục Oy tại điểm có tung độ Y = 4 lần lượt cắt các đường thẳng y = 2x, y = x tại hai điểm A và B.



Tìm tọa độ của các điểm A, B và tính chu vi, diện tích của tam giác OAB theo đơn vị đo trên các trục tọa độ là xentimét.



img



Bài giải:



a) Xem hình trên



b) A(2; 4), B(4; 4).



Tính chu vi ∆OAB.



Dễ thấy AB = 4 - 2 = 2 (cm).



Áp dụng định lý Py-ta-go, ta có:



OA = img = 2√5 (cm), OB = img = 4√2 (cm).



Tính diện tích ∆OAB.



Gọi C là điểm biểu diễn số 4 trên trục tung, ta có:



img = img - img = img OC . OB - img OC . AC.



                = img . 42 - img. 4 . 2 = 8 - 4 = 4 (cm2).



 







 



 



 



 

Like , comment là động lực cho chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn

Twitter Facebook Google+






Tìm Kiếm
Chuyên mục chính