Pair of Vintage Old School Fru

Bài 5 trang 37 sgk toán 9 tập 2

Cho ba hàm số:5. Cho ba hàm số:y = img; y = x2 ; y = 2x2 .a) Vẽ đồ thị của ba hàm số này trên cùng một mặt phẳng tọa độ.b) Tìm ba điểm A, B, C có cùng hoành độ x = -1,5 theo thứ tự nằm trên ba đồ thị. Xác định tung độ tương ứng của chúng.c) Tìm ba điểm A', B', C' có cùng hoành độ x = 1,5 theo thứ tự nằm trên ba đồ thị. Kiểm tra tính đối xứng của A và A', B và B', C và C'.d) Với mỗi hàm số trên, hãy tìm giá trị của x để hàm số đó có giá trị nhỏ nhất.Bài giải:a) Vẽ đồ thịimg  imgb) Gọi yA, yB, yC lần lượt là tung độ các điểm A, B, C có cùng hoành độ x = -1,5. Ta có:yA = img . (-1,5)2  = img . 2,25 = 1,125yB = (-1,5)2 = 2,25yC = 2 (-1,5)2 = 2 . 2,25 = 4,5c) Gọi yA, yB, yC’ lần lượt là tung độ các điểm A', B', C' có cùng hoành độ x = 1,5. Ta có:yA, = img . 1,52  = img . 2,25 = 1,125yB, = 1,52 = 2,25yC’ = 2 . 1,52 = 2 . 2,25 = 4,5Kiểm tra tính đối xứng: A và A', B và B', C và C' đối xứng với nhau qua trục tung Oy.d) Với mỗi hàm số đã cho ta đều có hệ số a > 0 nên O là điểm thấp nhất của đồ thị. Khi đó ta có x = 0.Vậy x = 0 thì hàm số có giả trị nhỏ nhất.              

Like , comment là động lực cho chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn

Twitter Facebook Google+


Tìm Kiếm
Chuyên mục chính