pacman, rainbows, and roller s

Bài 5 trang 209 sgk Vật lý lớp 10

Sự sôi là gì?Sự sôi là gì? Nêu đặc điểm của sự sôi. Phân biệt sự sôi và sự bay hơi?Hướng dẫn giải:Học sinh tự giải.

Like , comment là động lực cho chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn

Twitter Facebook Google+


Tìm Kiếm
Chuyên mục chính