Disneyland 1972 Love the old s

Bài 5 trang 198 sgk Vật lí 12

5. Xét phản ứng phân hạch:5. Xét phản ứng phân hạch:img + img → img + img + 3img + ɣTính năng lượng toả ra khi phân hạch một hạt nhân 235UCho biết 235U = 234,99332 u 139I = 138,89700 u     94Y = 93,89014 u Trả lời:img + img → img + img + 3img + ɣ1,00866 u + 234,99332u – 138,897u – 93,89014u – 3.1,00866u = 0,18886uSuy ra                  0,18886.931,5 = 175,92309 MeV

Like , comment là động lực cho chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn

Twitter Facebook Google+


Tìm Kiếm
Chuyên mục chính