XtGem Forum catalog

Bài 5 trang 180 sgk Hóa học lớp 12

Có hỗn hợp gồmCó hỗn hợp gồm SO2, CO2 và H2. Hãy chứng minh trong hỗn hợp có mặt từng khí đó. Viết phương trình hóa học của các phản ứng .Hướng dẫn giải:Cho hỗn hợp đi qua nước Brom, thấy nước brom bị nhạt màu chứng tỏ có khí SO2:               SO2 + Br2 +2H2O → H2SO4 + 2 HBr         (1)Dẫn khí đi ra sau phản ứng (1) vào dung dịch Ca(OH)2 thấy tạo kết tủa trắng chứng tỏ có khí CO2:                  CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3↓ + H2O          (2)Dẫn khí đi ra sau phản ứng (1) qua ống đựng CuO đun nóng thấy tạo ra Cu màu đỏ chứng tỏ có khí H2:                         CuO + H2 → Cu + H2O                     Màu đen       màu đỏ 

Like , comment là động lực cho chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn

Twitter Facebook Google+


Tìm Kiếm
Chuyên mục chính