80s toys - Atari. I still have

Bài 5 trang 154 sgk đại số 10

Bài 5. Tính sin2a, cos2a, tan2a, biếtBài 5. Tính sin2a, cos2a, tan2a, biếta) sina = -0,6 và π < a

Like , comment là động lực cho chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn

Twitter Facebook Google+


Tìm Kiếm
Chuyên mục chính