pacman, rainbows, and roller s

Bài 5 - Trang 139 - SGK Hóa Học 9

Tính thể tích không khí (đktc) cần dùng cho phản ứng...5. Đốt cháy hoàn toàn 9,2 gam rượu etylic.a) Tính thể tích khí CO2 tạo ra (đktc).b) Tính thể tích không khí (đktc) cần dùng cho phản ứng trên, biết oxi chiếm 20% thể tích của không khí.Lời giải.a) Số mol C2H5OH =9,2 : 46 =0,2 (mol).Phương trình phản ứng cháy :   C2H5OH  +  3O2  ->  2CO­2  +  3H2O.    0,2            0,6           0,4 molThể tích khí CO2 tạo ra là : V  =0,4.22,4 =8,96 (lít).b) Thể tích khí oxi cần dùng là : V1 =0,6 . 22,4 =13,44 (lít).Vậy thể tích không khí cần dùng là Vkhông khí­  img (lít).

Like , comment là động lực cho chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn

Twitter Facebook Google+


Tìm Kiếm
Chuyên mục chính