Polaroid

Bài 5 trang 122 sgk đại số 11

Tính tổng SBài 5. Tính tổng S = -1 + img - img + ... + img + ...Hướng dẫn giải:Các số hạng tổng lập thành cấp số nhân lùi vô hạn với u1 =  -1 và q = - img.Vậy S = -1 + img - img + ... + img + ... = img = img = img. 

Like , comment là động lực cho chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn

Twitter Facebook Google+


Tìm Kiếm
Chuyên mục chính