Bài 5 trang 111 - sgk vật lý 12

Hãy chọn câu đúng.5. Hãy chọn câu đúng.Đặt một hộp kín bằng sắt trong điện từ trường. Trong hộp kín sẽA. Có điện trườngB. có từ trường.C. Có điện từ trường.D. Không có các trường nói trên.Hướng dẫn:Đáp án: D

Like , comment là động lực cho chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn

Twitter Facebook Google+


Tìm Kiếm
Chuyên mục chính

XtGem Forum catalog