Pair of Vintage Old School Fru

Bài 5 trang 111 SGK hóa học 12

Điện phân muối clorua của một kim loại kiềm nóng chảy...5. Điện phân muối clorua của một kim loại kiềm nóng chảy, thu được 0,896 lít khí (đktc) ở anot và 3,12 gam kim loại ở catot. Hãy xác định công thức phân tử của muối kim loại kiềm đó.Hướng dẫn.                          2MCl  img  2M + Cl2                                    0,08   img =0,04 (mol)=> M = img =  39 (g/mol); Kim loại M là K. 

Like , comment là động lực cho chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn

Twitter Facebook Google+


Tìm Kiếm
Chuyên mục chính