Bài 5 trang 107 sgk hoá học 11

Bài 5. Hãy viết công thức cấu tạo có thể có của các đồng đẳng của ancol etylic có công thức phân tửBài 5. Hãy viết công thức cấu tạo có thể có của các đồng đẳng của ancol etylic có công thức phân tử C3H8O và C4H10O.Lời giải:CTCT của C3H8O: CH3-CH2-CH2-OH ; CH3 -CH(CH3)-OH.CTCT của C4H10O: CH3-CH2-CH2-CH2-OH ; CH3-CHOH-CH2-CH3 ;CH3 -CH(CH3)-CH2 - ОН ;CH3 -C(CH3)2OH .

Like , comment là động lực cho chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn

Twitter Facebook Google+


Tìm Kiếm
Chuyên mục chính

Polaroid