pacman, rainbows, and roller s

Bài 4 trang 95 sgk hoá học 12

Bài 4. trong hai trường hợp sau đây, trường hợp nào vở tàu được bảo vệ? Giải thích?Bài 4. trong hai trường hợp sau đây, trường hợp nào vở tàu được bảo vệ? Giải thích?- Vỏ tàu bằng thép đwọc nối với thanh kẽm.- Vỏ tàu bằng thép được nối với thanh đồng.Lời giải:Trường hợp vỏ tàu bằng thép đwọc nối với thanh kẽm được bảo vệ

Like , comment là động lực cho chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn

Twitter Facebook Google+


Tìm Kiếm
Chuyên mục chính