XtGem Forum catalog

Bài 4 trang 75 sgk Hóa học lớp 11

Khi đun nóng dung dịch canxia)      Khi đun nóng dung dịch canxi hidrocacbonat thì có kết tủa xuất hiện. Tổng các hệ số tỉ lượng trong phương trình hóa học của phản ứng là:A. 4                         B. 5                                      C. 6                                  D. 7b)      Khi cho dư khí CO2 vào dung dịch chứa kết tủa caxi cacbonat, thì kết tủa sẽ tan. Tổng các hệ số tỉ lượng trong phương trình hóa học của phản ứng là:A. 4                         B. 5                                      C. 6                                 D. 7Hướng dẫn giải:a)      Chọn ACa (HCO3)2 → CaCO3 + CO2 + H2O.b)      Chọn ACaCO3 + CO2 + H2O → Ca (HCO3)2

Like , comment là động lực cho chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn

Twitter Facebook Google+


Tìm Kiếm
Chuyên mục chính