Teya Salat

Bài 4 trang 61 sgk giải tích 12

Bài 4. Hãy so sánh các số sau với 1



Bài 4. Hãy so sánh các số sau với 1:



a) img;



b) img;



c) img;



d) img.



Hướng dẫn giải



a) imgimg= 1  img img > 1.



b) img  1.

Like , comment là động lực cho chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn

Twitter Facebook Google+






Tìm Kiếm
Chuyên mục chính