XtGem Forum catalog

Bài 4 trang 61 sgk giải tích 12

Bài 4. Hãy so sánh các số sau với 1Bài 4. Hãy so sánh các số sau với 1:a) img;b) img;c) img;d) img.Hướng dẫn giảia) imgimg= 1  img img > 1.b) img  1.

Like , comment là động lực cho chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn

Twitter Facebook Google+


Tìm Kiếm
Chuyên mục chính