XtGem Forum catalog

Bài 4 trang 54 sgk hoá học 9

Bài 4. Hãy cho biết hiện tượng xảy ra khi choBài 4. Hãy cho biết hiện tượng xảy ra khi choa) kẽm vào dung dịch đồng clorua.b) đồng vào dung dịch bạc nitrat.c) kẽm vào dung dịch magie clorua.d) nhôm vào dung dịch đồng clorua.Viết các phương trình hoá học, nếu có.HS tự giải.

Like , comment là động lực cho chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn

Twitter Facebook Google+


Tìm Kiếm
Chuyên mục chính