XtGem Forum catalog

Bài 4 trang 45 sgk hóa học 11

Trong phương trình hóa học của phản ứng nhiệt phân sắtBài 4: a) Trong phương trình hóa học của phản ứng nhiệt phân sắt (III) nitrat, tổng các hệ số bằng bao nhiêu ?A. 5                         B. 7                         C. 9                 D. 21b) Trong phương trình hóa học của phản ứng nhiệt phân thủy ngân (II) nitrat, tổng các hệ số bằng bao nhiêu ?A. 5                         B. 7                   C. 9                          D. 21Bài giải:a) Chọn D. 214Fe(NO3)3 img 2Fe2O3 + 12NO2 + 3O2b) Chọn A. 5Hg(NO3)3 img Hg + 2NO2 + O2

Like , comment là động lực cho chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn

Twitter Facebook Google+


Tìm Kiếm
Chuyên mục chính