Duck hunt

Bài 4 trang 36 SGK hóa học 9

Dung dịch NaOH có thể dùng để phân biệt 2 muối ...4. Dung dịch NaOH có thể dùng để phân biệt 2 muối có trong mỗi cặp chất sau được không? (nếu được thì ghi dấu (x), Nếu không thì ghi dấu (o) vào các ô vuông).a) Dung dịch K2SO4 và dung dịch Fe2(SO4)3.b) Dung dịch Na2SO4 và dung dịch CuSO4.c) Dung dịch NaCl và dung dịch BaCl2.Viết các phương trình hóa học, nếu có.Lời giải.Các phương trình hóa học:              Fe2(SO4)3 + 6NaOH → 3Na2SO4 + 2Fe(OH)3               CuCl2 + 2NaOH → 2NaCl + Cu(OH)2(Những dung dịch K2SO4, Na2SO4, NaCl, BaCl2 đều không phản ứng với dung dịch NaOH).

Like , comment là động lực cho chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn

Twitter Facebook Google+


Tìm Kiếm
Chuyên mục chính