Bài 4 trang 35 sgk hóa học 10

Trong bảng tuần hoàn, các nguyên tố được sắp xếp theo nguyên tắc nào ?4. Trong bảng tuần hoàn, các nguyên tố được sắp xếp theo nguyên tắc nào ?A. Theo chiều tăng của điện tích hạt nhân.B. Các nguyên tố có cùng số lớp electron trong nguyên tử được xếp thành 1 hàng.C. Các nguyên tố có cùng số electron hóa trị trong nguyên tử được xếp thành 1 cột.D. Cả A, B, C.Chọn đáp án đúng nhất.Bài giải:Chọn đáp án D

Like , comment là động lực cho chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn

Twitter Facebook Google+


Tìm Kiếm
Chuyên mục chính

80s toys - Atari. I still have